Competitie indeling seizoen 2022/2023

Als gevolg van de opzetten van een landelijke Beloften-Dames competitie, heeft de werkgroep Marathonschaatsen Regio Noordoost bij het opzetten van seizoen 2020/2021 moeten besluiten de aparte dames competitie op te heffen. Seizoen 2020/2021 is vanwege Covid-19 in het water gevallen, maar in seizoen 2021/2022 zijn wij gestart met vier gemengde competities: NO-1, NO-2, NO-3 en NO-4. Daar gaan we in seizoen 2022/2023 mee door. Waarmee we ook voor de dames de mogelijkheid scheppen om op verschillend niveau mee te rijden. Daarnaast hebben wij besloten om geen deelcompetities te gaan bijhouden om wedstrijdjes binnen één wedstrijd te voorkomen.

Voor een indicatie van het onderlinge niveau van deze competities refereren we naar de statistieken van seizoen 2019/2020. De gemiddelde rondetijden van de “oude” competities staan in onderstaande overzicht:

Zo op het eerste gezicht lijken de rondetijden nogal te fluctueren. Maar bij een nadere inspectie blijkt dat de onderlinge verhoudingen tussen de rondetijden op één wedstrijdavond verrassend constant zijn. Gerekend vanuit de rondetijden van de NO-1 op een bepaalde wedstrijdavond, lagen de rondetijden van de NO-2 op dezelfde wedstrijdavond tussen de 104,5 % en 104,8 %. Voor de NO-3 (111,2% tot 111,3%) en de NO-D (112,1% tot 112,4%) waren de marges net zo klein. De omstandigheden van de ijsbaan, het weer buiten en/of het tijdstip in het seizoen zijn kennelijk heel belangrijk.

Voor de nieuwe indeling gaan wij uit van de volgende niveaus:

  • Competitie NO-1, rondetijden tussen 33,0 en 35,4
  • Competitie NO-2, rondetijden tussen 34,3 en 36,8 (104 %)
  • Competitie NO-3, rondetijden tussen 35,6 en 38,2 (108 %)
  • Competitie NO-4, rondetijden tussen 37,0 en 39,6 (112 %)

Rijders en rijdsters kunnen in principe zelf bepalen in welke groep ze rijden willen, onafhankelijk van hun geslacht of hun leeftijdscategorie. Het gaat er louter en alleen om qua niveau in het goede peloton te rijden. In principe vindt aan het einde van een seizoen geen verplichte promotie of degradatie plaats, tenzij de organisatie van mening is dat bepaalde rijders of rijdsters om sportieve redenen niet in een bepaalde groep thuishoren.

Administratieve indeling

Administratief zijn alle rijders en rijdsters vooraf aan seizoen 2020/2021 ingedeeld op basis van hun competitie resultaten in seizoen 2019/2020. Deze administratieve indeling voor seizoen 2020/2021 heeft als volgt plaatsgevonden:

  • Deelnemers uit de oude NO-1 gingen naar de nieuwe NO-1.
  • Masters die in andere regionale competities rijden, zijn welkom om ook te starten bij de Regio NO. Ze worden dan in principe ingedeeld in de categorie NO-1.
  • Deelnemers uit de oude NO-2 die in seizoen 2019/2020 bij de eerste veertig van het “klassement” stonden, gingen naar de nieuwe NO‑ Bij het opstellen van dat klassement werd gekeken naar de gemiddelde klassering in een gereden wedstrijd, niet naar het eindklassement.
  • Deelnemers uit de oude NO-2 die in seizoen 2019/2020 niet bij de eerste veertig van het “klassement” stonden, gingen naar de nieuwe NO-3. Dit is dus inclusief deelnemers die zich wel hadden ingeschreven maar uiteindelijk niet hebben meegereden of die anderszins geen punten hebben gehaald.
  • Deelnemers uit de oude NO-3 gingen naar de nieuwe NO-4.
  • Deelnemers uit de oude NO-D (dames) gingen naar de nieuwe NO-3. Dit omdat wij dachten dat gezien de gemiddelde leeftijd van de dames zij beter pasten bij de nieuwe NO-3 dan bij de nieuwe NO-4.

Bij de inschrijving voor de seizoenen 2020/2021 en 2021/2022 is aan alle rijders en rijdsters de mogelijkheid geboden om een andere competitie te kiezen; enkele rijders en rijdsters hebben daar gebruik van gemaakt.

Voor de administratieve indeling voor seizoen 2022/2023 zijn wij uitgegaan van de administratieve indeling van seizoen 2020/2021, aangevuld met de door rijders en rijdsters aangegeven aanpassingen. Overigens krijgen de rijders en rijdsters ook bij de inschrijving voor seizoen 2022/2023 de mogelijkheid om voor een andere competitie te kiezen.

Wisselen van competitie na de inschrijving

Als een rijder of rijdster voor het begin van de competitie alsnog van groep wil wisselen, dan kan dit alleen door op het interactieve gedeelte van de website daarvoor een verzoek in te dienen via de functie “Verzoek wijziging competitie indienen”. Een zodanige verzoek wordt door de wedstrijdsecretaris afgehandeld. Rijders en rijdsters wordt met klem gevraagd om hier niet tot de laatste dagen mee te wachten omdat dit voor de wedstrijdsecretaris onnodig extra werk oplevert.

Als een rijder of rijdster na het begin van de competitie alsnog van competitie wil wisselen, dan kan dit alleen door op het interactieve gedeelte van de website daarvoor een verzoek in te dienen via de functie “Verzoek wijziging competitie indienen”. Voor een latere wijziging van groep is instemming van de baancontactpersonen vereist. Bij deze overstap dient de rijder of rijdster gebruikt te gaan maken van een andere helmcap, conform de kleurstelling van zijn of haar nieuwe competitiegroep. De “oude” helmcap kan – indien in goede staat – dan worden ingeleverd; zo niet, dan zijn er kosten verbonden aan de overstap.
N.B. Al vergaarde wedstrijdpunten kunnen bij een overstap niet worden meegenomen naar de nieuwe competitie. De overstap heeft ook geen gevolgen voor de vergaarde wedstrijdpunten van andere rijders of rijdsters in de “oude” competitiegroep.