Inschrijfgelden

Marathon Regio Noord/Oost Competitie 2017-2018.

In de afgelopen seizoenen is de financiële positie van de gewesten binnen de regio Noord/Oost ingrijpend veranderd. Subsidies, bijdragen aan de gewesten vanuit het landelijke niveau van de KNSB zijn teruggeschroefd en zelfs geheel weggevallen. Vanuit de gewestbesturen kan daarom niet of nauwelijks meer worden bijgedragen aan de organisatie van marathonwedstrijden. Bovendien stijgen de kosten van de wedstrijden omdat met name de belangrijkste kostenpost voor marathons, de huur van het ijs, van jaar tot jaar stijgt

Zo is er een situatie ontstaan dat activiteiten zich zelf dienen te bedruipen en alleen nog uit te voeren zijn tegen aanzienlijk hogere kosten voor de deelnemers.

In de Noord/Oost Competitie was het gebruikelijk dat de ijshuur van onze competitie bij de meeste banen door de gewesten werd gedragen. Dat is niet meer mogelijk. De organisatie van de Regio Noord/Oost Competitie, de Commissie Noord/Oost zal zelf de kosten moeten dragen en de benodigde gelden zelf moeten ophoesten.

De Commissie Noord/Oost is na ruim beraad tot de conclusie gekomen dat om de Regio Noord/Oost Competitie in stand te houden, het inschrijfgeld verhoogd moet worden van € 40,00 naar € 75,00. Navenant worden de kosten voor na-inschrijving verhoogd van € 50,00 naar € 95,00.

Bestuurlijke en organisatorische kosten zullen ook gedrukt moeten worden. Besloten is om de gelden voor premies in het seizoen 2017-2018 te laten vervallen. De sprints blijven er wel in de wedstrijden voor de punten die in de klassementen worden opgenomen. Vooralsnog zal de leidersprijs in stand worden gehouden. Ook zullen de gelden voor de eindprijzen gehandhaafd blijven.

De organisatie van Noord/Oost is zich er terdege van bewust dat deze aanpassingen niet door iedereen als sympathiek zal worden ervaren. Willen wij de mooie Noord/Oost competitie in stand houden dan is de noodzaak maatregelen te nemen onomstotelijk.

Wij vertrouwen op ieders begrip en hopen dat een en ander niet weerhoudt met plezier aan de Noord/Oost competitie mee te doen.

Commissie Regio Noord/Oost