Inschrijfgelden competitie

Vanwege de sterk gestegen kosten voor de ijsbaanhuur, hebben wij als werkgroep de inschrijfgelden met ingang van seizoen 2021/2022 moeten verhogen. Uit coulance maken wij echter een uitzondering voor rijders die zich hadden ingeschreven voor het afgelaste coronaseizoen 2020/2021. De kosten van deelname aan de competitie seizoen 2021/2022 zijn:
 • Het inschrijfgeld voor een heel seizoen (tien wedstrijden):
  • Rijders of rijdsters die zich niet hadden ingeschreven voor seizoen 2020/2021:
   • Bij inschrijving of betaling op of vóór 14 september 2021: € 85,00
   • Bij inschrijving of betaling op of ná 15 september 2021: € 105,00
  • Rijders of rijdsters die zich wel hadden ingeschreven voor seizoen 2020/2021:
   • Bij inschrijving of betaling op of vóór 1 oktober 2021: Nihil
   • Indien de betreffende rijder of rijdster zich niet inschrijft voor 1 oktober 2021, dan nemen wij contact op voor een finale afrekening.
 • Het inschrijfgeld voor een half seizoen (vijf laatste wedstrijden):
  • Bij inschrijving vanaf 13 december 2021 tot 6 januari 2022: € 52,50
 • Nieuwe of vervangende helmcap:
  • Voor rijders en rijdsters die in seizoen 2018/2019 of 2019/2020 bij de Regio NO hebben meegereden is de eerste helmcap gratis
  • In andere gevallen, per helmcap: € 15,00
 • Sponsorvermelding op de uitslag:
  • Per (deel van een) seizoen: € 5,00

Eenmalige deelname

Wij organiseren als Marathonschaatsen Regio Noordoost een competitie van tien wedstrijden op vijf verschillende ijsbanen in onze regio. Wij organiseren dus niet tien afzonderlijke wedstrijden waarop men zich afzonderlijk kan inschrijven. De hoogte van de inschrijfgelden is daarop ook afgestemd. Echter, voor rijders en rijders die het (nog) eens willen proberen, is het mogelijk om mee te rijden met een enkele wedstrijd tegen een aangepast tarief. Uitgangspunt is maximaal twee wedstrijden, maar dat kan in overleg met de baancontactpersoon van de thuisbaan worden verhoogd naar drie wedstrijden.
Eenmalige deelname aan de finale wedstrijd is normaliter niet toegestaan. Dit om de afloop van de competitie zo ongestoord mogelijk te laten plaatsvinden. Gezien de bijzondere situatie wijken wij hier in seizoen 2021/2022 van af. Dat wil zeggen dat eenmalige deelname aan de finalewedstrijden op 6 maart 2022 in Heerenveen mogelijk is.
Als een rijder of rijdster na een eenmalige deelname alsnog besluit om zich voor de competitie in te schrijven, dan worden de gemaakte kosten verrekend met het inschrijfgeld. Een rijder of rijdster die eenmalig wil meedoen dient zich uiterlijk op de vrijdag voor de wedstrijd te hebben aangemeld bij de wedstrijdsecretaris of bij de baancontactpersoon van de betreffende ijsbaan. De kosten zijn:
 • Voor rijders of rijdsters die in het bezit zijn van een KNSB-marathonlicentie: € 12,50.
 • Voor rijders of rijdsters die niet in het bezit zijn van een KNSB-marathonlicentie: € 20,00. Deze rijders of rijdsters krijgen dan een daglicentie. Rijden zonder licentie is niet mogelijk vanwege mogelijke juridische consequenties.
De betaling geschiedt bij het tekenen van de presentielijst. De betaling dient bij voorkeur contant te geschieden, omdat de mensen bij de intekentafel meestal niet kunnen beschikken over een pinapparaat. De verdere voorwaarden voor eenmalige deelname zijn gelijk aan de voorwaarden die ook gesteld worden aan deelname aan de competitie, zoals minimum leeftijd, persoonlijke beschermingsmiddelen en transponder. Een rijder of rijdster die eenmalig deelneemt aan een wedstrijd, krijgt bij de intekening vanuit de baanorganisatie een helmcap uitgeleend. Deze helmcap moet na de wedstrijd weer worden ingeleverd. De baanorganisatie kan hier eventueel een onderpand voor vragen. Rijders of rijdsters die eenmalig meedoen worden opgenomen in de daguitslag, maar niet in het competitie klassement. Sponsorvermelding is niet mogelijk.