Competitie indeling seizoen 2023/2024

Als gevolg van de opzetten van een landelijke Beloften-Dames competitie in seizoen 2020/2021, heeft de werkgroep Marathonschaatsen Regio NO moeten besluiten om de aparte dames competitie op te heffen. Nadat seizoen 2020/2021 vanwege Covid-19 in het water gevallen was, zijn wij in seizoen 2021/2022 gestart met vier gemengde competities: NO-1, NO-2, NO-3 en NO-4. En daar gaan we ook in het seizoen 2023/2024 mee door. Tegelijkertijd hebben wij besloten om geen deelcompetities te gaan bijhouden om wedstrijdjes binnen één wedstrijd te voorkomen.

Om een indruk te krijgen van het niveau van deze competities, refereren we naar statistieken van seizoen 2022/2023. De gemiddelde rondetijden van de competities in seizoen 2022/2023 staan in onderstaande overzicht:

Voor de duidelijkheid: de wedstrijden van RNO05-Enschede gingen niet door vanwege een weeralarm van het KNMI. En de transponderuitslag van de NO-1 wedstrijd van RNO08-Leeuwarden is niet bewaard gebleven, dus gegevens van die wedstrijd missen.

De gemiddelde rondetijd is bepaald door de eindtijd van het peloton te delen door het aantal ronden dat het peloton die wedstrijd heeft gereden. Het peloton zal geen constante snelheid hebben gehad: er zullen snellere en langzamere ronden zijn geweest. Er is niet gekozen voor de eindtijd van de winnaar, omdat een kleine kopgroep in de laatste drie ronden (afsprint procedure) vaak heel tactisch en langzaam rijdt en daarmee de gemiddelde rondetijd een stuk omhoog zou brengen.

Samengevat gelden voor de verschillende competities de volgende rondetijden:

  • Competitie NO-1 — rondetijden tussen 32,1 en 35,6 — gemiddelde rondetijd 34,0 — 60 ronden
  • Competitie NO-2 — rondetijden tussen 34,2 en 38,1 — gemiddelde rondetijd 35,5 — 50 ronden
  • Competitie NO-3 — rondetijden tussen 35,8 en 39,3 — gemiddelde rondetijd 37,4 — 45 ronden
  • Competitie NO-4 — rondetijden tussen 37,3 en 40,6 — gemiddelde rondetijd 38,4 — 40 ronden

Indeling van een rijder of rijdster

Rijders en rijdsters kunnen in principe zelf bepalen in welke groep zij willen rijden, onafhankelijk van hun geslacht of hun leeftijdscategorie. Het gaat er louter en alleen om qua niveau in het goede peloton te rijden. In principe vindt aan het einde van een seizoen geen verplichte promotie of degradatie plaats, tenzij de organisatie van mening is dat bepaalde rijders of rijdsters om sportieve redenen niet in een bepaalde groep thuishoren.

Voor de administratieve indeling voor seizoen 2023/2024 is uitgegaan van de indeling aam het eind van seizoen 2022/2023. Overigens krijgen de rijders en rijdsters bij de inschrijving voor seizoen 2023/2024 de mogelijkheid om voor een andere competitie te kiezen.

Wisselen van competitie na de inschrijving

Als een al ingeschreven rijder of rijdster voor het begin van de competitie alsnog van groep wil wisselen, dan kan dit alleen door op het interactieve
gedeelte van de website daarvoor een verzoek in te dienen via de functie “Verzoek wijziging competitie indienen”.
Een zodanige verzoek wordt door de wedstrijdsecretaris afgehandeld. Rijders en rijdsters wordt met klem gevraagd om hier niet tot de laatste dagen mee te wachten omdat dit voor de wedstrijdsecretaris onnodig extra werk oplevert.

Als een rijder of rijdster na het begin van de competitie alsnog van competitie wil wisselen, dan kan dit alleen door op het interactieve gedeelte van de website daarvoor een verzoek in te dienen via de
functie “Verzoek wijziging competitie indienen”. In dit geval is instemming van de baancontactpersonen van de thuisbaan vereist.

Als een rijder of rijdster overstapt naar een andere competitiegroep, dan moet hij of zij gebruik gaan maken van een andere helmcap, conform de kleurstelling van zijn of haar nieuwe competitiegroep.
De wedstrijdsecretaris faciliteert dit zo goed mogelijk door de “oude” helmcap – mits in goede staat – om te ruilen voor een “nieuwe”. Als de “oude” helmcap niet meer inzetbaar is, dan moet een nieuwe helmcap worden aangeschaft. Aan dat laatste zijn dan kosten verbonden.

N.B. Al vergaarde wedstrijdpunten kunnen bij een overstap niet worden meegenomen naar de nieuwe competitie. De overstap heeft ook geen gevolgen voor de vergaarde wedstrijdpunten van andere rijders of rijdsters in de “oude” competitiegroep.