De website marathonschaatsenregiono.nl heeft een interactief gedeelte voor de communicatie tussen (potentiële) deelnemers en de werkgroep Marathonschaatsen Regio Noord/Oost. Op dat interactieve gedeelte kunnen rijders en rijdsters zich inschrijven voor de competitie en wijzigingen doorvoeren in hun registratie (bijvoorbeeld het e-mail adres, een transpondernummer of het KNSB-licentienummer). Ook kunnen deelnemers verzoeken indienen zoals bijvoorbeeld een verzoek voor een overgang naar een andere competitiegroep.

Het interactieve deel van de website is bereikbaar via het menu-item INLOGGEN. Op de inlogpagina staat een hyperlink voor het opvragen van een vergeten gebruikersnaam of voor het zetten van een nieuw wachtwoord. Die laatste functionaliteit werkt overigens alleen als het juiste e-mailadres geregistreerd is.

Voor hen die geen inlogcode bezitten, bestaat de mogelijkheid om een inlogcode aan te maken – zie de betreffende optie op de inlogpagina. Een aangevraagde inlogcode is pas actief na goedkeuring van een baancontactpersoon.

Indien er problemen zijn met inloggen, neem dan contact op met met onze wedstrijdsecretaris Eric van Dijk. Hij is ook de technisch beheerder van het interactieve gedeelte van de website.