Inschrijf informatie


Inschrijfnieuws voor de marathonschaatsers Regio Noord/Oost Nederland

De voorinschrijving voor seizoen 2020-2021 voor de Regio NO wedstrijden start op zaterdag 18 juli 2020 en eindigt op zondag 13 september 2020. Op maandag 14 september start de na-inschrijving.

SARS-CoV-2

Het is een vreemde tijd om het over schaatsen te gaan hebben terwijl we in Nederland en Europa te maken met de gevolgen van het SARS-CoV-2 virus.

De quarantaine maatregelen van de overheid konden deze zomer behoorlijk versoepeld worden en zo werden (binnen)sporten vanaf 1 september weer toestaan. Bij het begin van het seizoen hoopten wij dus dat wij een volledige Regio competitie zouden kunnen organiseren en uitvoeren, maar dat bleek niet het geval te zijn. Al voor de eerstgeplande wedstrijd op 25 oktober in Leeuwarden was de regering al genoodzaakt om beperkende maatregelen in te stellen, waaronder het verbod op sportwedstrijden voor senioren. Maatregelen die voorlopig nog steeds van kracht zijn.

De KNSB heeft hieruit haar conclusies getrokken en die in de nieuwsbrief van november 2020 als volgt verwoord: “Nu het kabinet vanwege corona de beperkingen voor de sportwereld handhaaft, heeft de KNSB besloten de (inter)nationale schaatskalenders tot en met 31 december 2020 aan te passen. Daarbij zijn alle landelijke marathon wedstrijden in deze periode afgelast. Het is vanzelfsprekend dat de gewesten dit besluit opvolgen.”

Al worden regio’s in het KNSB-besluit niet expliciet genoemd, toch conformeert ook de Regio NO zich aan dit standpunt. En niet alleen omdat het moet, maar ook omdat de gezondheid van de rijders, rijdsters en alle vrijwilligers bij de wedstrijden het belangrijkste is en blijft. Dat wil zeggen dat alle Regio NO marathonwedstrijden tot 1 januari 2021 zijn afgelast. Wij hopen op dit moment dat wij op zondag 3 januari 2021 alsnog aan een half seizoen kunnen beginnen.

Zoals eerder op deze plaats gesteld, is de Regio NO van plan om rijders en rijdsters een evenredige korting te geven op het inschrijfgeld voor seizoen 2021-2022 bij afgelasting van wedstrijden vanwege Corona.

Competitie opzet seizoen 2020/2021

Als gevolg van de opzetten van een landelijke Beloften-Dames competitie, hebben wij in de regio moeten besluiten voor het opheffen van de aparte dames competitie. Daarnaast bleek uit reacties van rijders dat het aantal rijders in de NO-2 competitie te hoog was. Daarom gaan we in het seizoen 2020/2021 rijden in vier competities: NO-1, NO-2, NO-3 en NO-4.

Voor een indicatie van het onderlinge niveau van deze competities refereren we naar de statistieken van afgelopen seizoen. De gemiddelde rondetijden van de “oude” competities staan in onderstaande overzicht (klik voor een groter formaat):

Zo op het eerste gezicht lijken de rondetijden nogal te fluctueren. Maar bij een nadere inspectie blijkt dat de onderlinge verhoudingen tussen de rondetijden op één wedstrijdavond verrassend constant zijn. Gerekend vanuit de rondetijden van de NO-1 op een bepaalde wedstrijdavond, lagen de rondetijden van de NO-2 op dezelfde wedstrijdavond tussen de 104,5 % en 104,8 %. Voor de NO-3 (111,2% tot 111,3%) en de NO-D (112,1% tot 112,4%) waren de marges net zo klein. De omstandigheden van de ijsbaan en het weer buiten of het tijdstip in het seizoen zijn kennelijk heel belangrijk.

Voor de nieuwe indeling gaan wij uit van de volgende niveaus:

  • Competitie NO-1, rondetijden tussen 33,0 en 35,4.
  • Competitie NO-2, rondetijden tussen 34,3 en 36,8 (104 %)
  • Competitie NO-3, rondetijden tussen 35,6 en 38,2 (108 %)
  • Competitie NO-4, rondetijden tussen 37,0 en 39,6 (112 %)

Initiële competitie indeling

Administratief zijn alle rijders en rijdsters vooraf ingedeeld op basis van hun competitie resultaten in seizoen 2019/2020. Bij de inschrijving voor seizoen 2020/2021 bieden wij alle rijders en rijdsters de mogelijkheid voor een andere competitie te kiezen. Als een rijder of rijdster in een later stadium alsnog van competitie wil wisselen, dan kan dit alleen door daarvoor een verzoek in te dienen via de functie “Verzoek wijziging competitie indienen”.

De administratieve indeling heeft als volgt plaatsgevonden:

  • Deelnemers uit de oude NO-1 gaan naar de nieuwe NO-1.
  • Masters die in andere regionale competities rijden zijn welkom om ook te starten bij de Regio NO. Ze worden dan in principe ingedeeld in de categorie NO-1.
  • Deelnemers uit de oude NO-2 die in seizoen 2019/2020 bij de eerste veertig van het “klassement” stonden, gaan naar de nieuwe NO‑2. Bij het opstellen van dat klassement wordt gekeken naar de gemiddelde klassering in een gereden wedstrijd, niet naar het eindklassement.
  • Deelnemers uit de oude NO-2 die in seizoen 2019/2020 niet bij de eerste veertig van het “klassement” stonden, gaan naar de nieuwe NO-3. Dit is dus inclusief deelnemers die zich wel hadden ingeschreven maar uiteindelijk niet hebben meegereden of die anderszins geen punten hebben gehaald.
  • Deelnemers uit de oude NO-3 gaan naar de nieuwe NO-4.
  • Deelnemers uit de oude NO-D (dames) gaan naar de nieuwe NO-3. Dit omdat wij denken dat gezien de gemiddelde leeftijd van de dames zij beter passen bij de nieuwe NO-3 dan bij de nieuwe NO-4.

Helmcaps

De huidige voorraad beennummers is niet meer toereikend om rijders in alle competities van unieke beennummers te voorzien, zeker nu de aparte dames- en herencompetities worden opgeheven. Bovendien worden beennummers nog twee jaar gereserveerd voor rijders die om één of andere reden een jaar verstek laten gaan. Omdat we anders toch nieuwe beennummers zouden moeten gaan bestellen, gaan we vanaf seizoen 2020/2021 over op het gebruik van helmcaps. Helmcaps hebben als voordeel dat zij eenvoudiger kunnen worden gewisseld omdat zij niet vastgenaaid of gevulkaniseerd op een schaatspak zitten.

Bij het rijden van Regio-NO marathons ben je verplicht gebruik te maken van een officiële, gesponsorde helmcap. Net als bij de beennummers, moeten nieuwe rijders of rijdsters daarom bij eerste aanmelding een helmcap aanschaffen. Voor rijders en rijdsters die in seizoen 2018/2019 of 2019/2020 bij de Regio Noord/Oost hebben meegereden, geldt dat zij in seizoen 2020/2021 een gratis helmcap krijgen.

De nieuwe helmcaps worden uitgereikt voorafgaand aan de eerste wedstrijd(en). Rijders en rijdsters worden daarom verzocht bij hun eerste wedstrijd tijdig aanwezig te zijn.

KNSB-licentienummer

Voor het deelnemen aan de marathons is het verplicht om over een geldige KNSB-licentie met marathon oormerk te beschikken. Het KNSB-licentienummer kunt u opgeven of aanpassen via de functie “Persoonlijke Gegevens Aanpassen”.
Administratief zijn de KNSB-licentienummers ook nodig bij het inrichten van de transpondersystemen voor bij de wedstrijden. Bij dat inrichten moeten bestanden van Mijn-KNSB met bestanden van Marathonschaatsen Regio NO worden samengevoegd. Daarom is het belangrijk dat elke rijder er voor zorgt dat het KNSB-licentienummer correct op de site MarathonSchaatsenRegioNO.nl is geregistreerd. Tijdens een lopend seizoen kan een KNSB-licentienummer niet meer gewijzigd worden op MarathonSchaatsenRegioNO.nl. Als dat laatste wel nodig is, neem dan contact op met het wedstrijdsecretariaat.