Inschrijfgelden competitie seizoen 2024/2025

De kosten voor ijsbaanhuur stijgen nog steeds sterk. Daarom heeft de werkgroep de inschrijfgelden voor de tweede keer op rij moeten verhogen.

De kosten van deelname aan de competitie seizoen 2024/2025 zijn:

 • Het inschrijfgeld voor een heel seizoen (tien wedstrijden):
  • Bij inschrijving en betaling op of vóór zondag 29 september 2023: € 120,00
  • Bij inschrijving of betaling op of ná maandag 30 september 2024: € 140,00
 • Het inschrijfgeld voor een half seizoen (vanaf de zesde wedstrijden):
  • Bij inschrijving vanaf 16 december 2024 tot en met 5 januari 2025: € 70,00
 • Nieuwe of vervangende helmcap:
  • Een rijder of rijdster die voor de eerste keer meedoet is de aanschaf van een helmcap verplicht. Kosten: € 15,00
  • Bij verlies of beschadiging van een helmcap kan een vervangende helmcap worden aangevraagd, Kosten: € 15,00
 • Sponsorvermelding op de uitslag:
  • Per (deel van een) seizoen: € 5,00
 

Eenmalige deelname seizoen 2024/2025

De werkgroep Marathonschaatsen Regio NO organiseert een competitie van tien wedstrijden op vijf verschillende ijsbanen in onze regio. Wij organiseren dus niet tien afzonderlijke wedstrijden waarop men zich afzonderlijk kan inschrijven. De hoogte van de inschrijfgelden is daarop ook afgestemd. Echter, voor rijders en rijdsters die het (nog) eens willen proberen, is het mogelijk om mee te rijden met een enkele wedstrijd tegen een aangepast tarief. Uitgangspunt is maximaal twee wedstrijden, maar dat kan in overleg met de baancontactpersoon van de thuisbaan worden verhoogd naar drie wedstrijden. Eenmalige deelname aan de finale wedstrijd is alleen toegestaan aan de lagere competities, dus niet bij de NO-1. Dit laatste om de afloop van die competitie zo ongestoord mogelijk te laten plaatsvinden. De verdere voorwaarden voor eenmalige deelname zijn gelijk aan de voorwaarden die ook gesteld worden aan deelname aan de competitie, zoals minimum leeftijd, persoonlijke beschermingsmiddelen en transponder.

Een rijder of rijdster die eenmalig wil meedoen, dient zich uiterlijk op de vrijdag voor de wedstrijd te hebben aangemeld bij de wedstrijdsecretaris of bij de baancontactpersoon van de betreffende ijsbaan. De kosten zijn:

 • Voor rijders of rijdsters die in het bezit zijn van een KNSB-marathonlicentie: € 25,00.
 • Voor rijders of rijdsters die niet in het bezit zijn van een KNSB-marathonlicentie: € 32,50.
  Deze rijders of rijdsters krijgen dan een daglicentie. Rijden zonder licentie is niet mogelijk vanwege mogelijke juridische aansprakelijkheid.
 • Voor junior-A en junior-B rijders of rijdsters die in het bezit zijn van een KNSB-marathonlicentie, geldt een gereduceerd tarief: € 17,50.
  Voorwaarde is dat deze rijders of rijdsters zich vooraf aanmelden bij de wedstrijdsecretaris zodat hun licentie en leeftijd kan worden gecontroleerd.

De betaling geschiedt bij het tekenen van de presentielijst. De betaling dient bij voorkeur contant te geschieden, omdat de mensen bij de intekentafel meestal niet kunnen beschikken over een pinapparaat. Als een rijder of rijdster na een eenmalige deelname alsnog besluit om zich voor de competitie in te schrijven, dan worden de gemaakte kosten verrekend met het inschrijfgeld. Neem daarvoor contact op met de wedstrijdsecretaris.

Een rijder of rijdster die eenmalig deelneemt aan een wedstrijd, krijgt bij de intekening vanuit de baanorganisatie een helmcap uitgeleend. Deze helmcap moet na de wedstrijd weer worden ingeleverd. De baanorganisatie kan hier eventueel een onderpand voor vragen.

Rijders of rijdsters die eenmalig meedoen worden opgenomen in de daguitslag, maar niet in het competitie klassement. Sponsorvermelding is niet mogelijk.

Eenmalige deelname aan een hogere competitie

Rijders of rijdsters die zich hebben ingeschreven voor een Regio NO, kunnen één of twee maal meedoen aan een wedstrijd van een hogere competitie. Deze eenmalige deelname is kosteloos. Ook hier geldt dat eenmalige deelname aan de finale wedstrijd van de NO-1 niet is toegestaan.

De betreffende rijder of rijdster dient zich uiterlijk op de vrijdag voor de wedstrijd te hebben aangemeld bij de wedstrijdsecretaris, zodat de wedstrijdbestanden tijdig kunnen worden aangepast. Bij de intekening krijgt hij of zij vanuit de baanorganisatie een tijdelijke helmcap uitgeleend. Deze helmcap moet na de wedstrijd weer worden ingeleverd. De baanorganisatie kan hier eventueel een onderpand voor vragen.

Rijders of rijdsters die eenmalig meedoen worden opgenomen in de daguitslag, maar niet in het bijbehorende competitie klassement. De sponsorvermelding wordt overgenomen vanuit de lagere competitie. Verdiende wedstrijdpunten in de eigen, lagere competitie blijven behouden.