Nieuwe indeling

We gaan in de Regio NO over naar vijf competities: NO-1 (60 ronden), NO-2 (50 ronden), NO-3 (45 ronden) en NO-4 (40 ronden). Dit is om twee redenen. Ten eerste omdat de oude NO‑2 competitie uit te veel deelnemers bestond – wat door een significant aantal rijders als onprettig en gevaarlijk werd ervaren. En ten tweede natuurlijk omdat de oude NO-D competitie moest worden opgeheven en we ruimte moeten maken voor de (hopelijk vele) dames die in de Regio Noord blijven rijden. Dit besluit impliceert dat de we de huidige opzet van de regio wedstrijden handhaven en niet terugkeren naar indelingen op leeftijdscategorieën. Daarnaast stellen we in instapgroep samen. De NOI.

De huidige deelnemers worden administratief als volgt verdeeld:

  • Deelnemers uit de oude NO-1 gaan naar de nieuwe NO-1.
  • Masters die in andere regionale competities rijden zijn welkom om ook te starten bij de Regio NO. Ze worden dan in principe ingedeeld in de categorie NO-1
  • Deelnemers uit de oude NO-2 die in seizoen 2019/2020 bij de eerste veertig van het “klassement” stonden, gaan naar de nieuwe NO‑2. Bij het opstellen van dat klassement wordt gekeken naar de gemiddelde klassering in een gereden wedstrijd, niet naar het eindklassement.
  • Deelnemers uit de oude NO-2 die in seizoen 2019/2020 niet bij de eerste veertig van het “klassement” stonden, gaan naar de nieuwe NO-3. Dit is dus inclusief deelnemers die zich wel hadden ingeschreven maar uiteindelijk niet hebben meegereden of die anderszins geen punten hebben gehaald.
  • Deelnemers uit de oude NO-3 gaan naar de nieuwe NO-4.
  • Deelnemers uit de oude NO-D (dames) gaan naar de nieuwe NO-3.
  • Bij de (voor)inschrijving voor de competitie krijgen rijders de mogelijkheid om een andere competitie te kiezen. Na aanvang van de competitie (na de eerste wedstrijd) behoeven competitiewisselingen instemming van een baancontactpersoon.
  • Deelnemers uit de instapgroep (NOI) zijn nieuw en kunnen zich per wedstrijd inschrijven. Zie uitleg hieronder.

Instapgroep

Behalve de vier competitie groepen, komt er ook een instap groep: NO-Instroom (25 ronden). Deze groep is bedoeld voor rijders of rijdsters die het eens willen proberen en die het aantal ronden van de competitiegroepen te hoog vinden. De instapgroep rijdt een losse wedstrijd en géén competitie. In tegenstelling tot de competitiegroepen, worden er geen leeftijdsgrenzen gesteld. Om jeugdige rijders niet af te schrikken is het de bedoeling dat de instapgroep steeds als tweede wedstrijd van de avond wordt geprogrammeerd (eventueel zonder voorgaande dweil).
Ten aanzien van deze groep hebben wij afgesproken dat de baancontactpersonen er op gaan toezien dat er zich geen rijders of rijdsters aanmelden voor een NO-Instap (NOI) wedstrijd die daar qua niveau niet bij thuishoren.

N.B. We schaffen geen speciale helmcaps aan voor de NO-Instapgroep. De baanorganisatie leent deze deelnemers dus steeds een helmcap uit.