Rijders bescherming

Vorig jaar hebben we een aantal veiligheidsmaatregelen ingevoerd bij het marathonschaatsen en de mass start op het hoogste niveau. Daarbij hebben wij aangekondigd dat deze maatregelen op termijn ook op de overige wedstrijdniveaus worden ingevoerd. In mei heeft de Ledenraad besloten om veiligheidsmaatregelen op nationaal niveau aan te scherpen en ook maatregelen in te voeren op regio- baan en clubniveau.

Langs deze weg willen we je hier graag aan herinneren, zodat iedereen de kans krijgt zich goed voor te bereiden op de wedstrijden marathon en mass start.

 

Wat verandert er?

Bij alle marathonwedstrijden was snijvaste scheen- en enkelbescherming al langere tijd verplicht. Tijdens de Ledenraad is besloten dat deelnemers aan alle marathon- en mass start wedstrijden, dus ook op regio-, baan- en clubniveau, per 1 september 2016 voortaan ook worden verplicht om een helm en snijvaste handschoenen te dragen.

 

Daarnaast zijn de regels voor de nationale competities marathon (top- en beloftendivisies) en mass start aangescherpt in navolging van de internationale regelgeving.

 

Waar moet ik per 1 september 2016 aan voldoen?

Voor alle marathon en mass start schaatswedstrijden onder regelgeving van de KNSB geldt de helmplicht en het dragen van hand-, scheen- en enkelbescherming.

Deelnemers aan landelijke en internationale marathon (top- en beloftendivisies) en mass start wedstrijden zijn verplicht om in een volledig snijvast pak of pak met snijvast materiaal op vitale delen te rijden.

Helm plicht

Met ingang van het seizoen 2016-2017 heeft de KNSB voor alle marathonwedstrijden, (inter-)nationaal en regionaal, het dragen van gecertificeerde valhelm verplicht gesteld.

De organisatie van de Noord-Oost competitie heeft recentelijk daarom haar reglement in deze moeten aanpassen.

Het gaat om artikel 12:
“Het dragen van een goed passende volgens ASTM standaard shorttrack gecertificeerde valhelm, snijvaste handschoenen, enkelbescherming en beenbeschermers is verplicht.”

De scheidsrechters mogen alleen rijders/-sters die deze veiligheidseisen in acht nemen tot de wedstrijden NO toelaten.

Klik hier voor een lijst van gecertificeerde helmen.

Meer informatie

veiligheidsregels marathon

veiligheidsregels mass start

 

 

Met vriendelijke groet,

KNSB

Henriët Wardenier

Medewerker Sportparticipatie