Selectieprocedures voor landelijke wedstrijden

Met het rijden van Regio Noord Oost marathons kan men zich plaatsen voor het rijden van landelijke marathons, zoals de diverse NK’s en doorstroomwedstrijden. Voor wat betreft het selectieproces is het Landelijk Reglement Marathons leidend. Dit reglement kunt u hier vinden op de website van de KNSB.

De vier marathoncompetities van de Regio Noord Oost zijn opgezet op basis van niveau en niet op basis van de categorieën die gehanteerd worden bij de NK’s en de doorstroomwedstrijden. In overleg met de landelijk competitieleider en in overeenstemming met het Landelijk Reglement Marathons is de selectieprocedure bij de Regio Noord Oost daarop als volgt aangepast:

  • Alle rijders of rijdsters die voor een bepaalde landelijke wedstrijd in aanmerking komen (leeftijd, geslacht) worden geplaatst op een RegioNO-selectierangschikking.
  • De plaats op die RegioNO-selectierangschikking wordt bepaald door de positie van die rijder of rijdster in de tussenstand van de NO-competitie waaraan hij of zij deelneemt op een bepaalde peildatum, met dien verstande dat alle rijders of rijdsters in een hogere competitie, hoger gerangschikt worden dan alle rijders en rijdsters in een lagere competitie.
    Dus alle NO-1 deelnemers gaan voor alle NO-2 deelnemers, en alle NO-2 deelnemers gaan weer voor alle NO-3 deelnemers, enzovoorts.
  • De peildatum is de datum die genoemd staat in het Landelijk Reglement Marathons en wordt vastgesteld door de landelijk competitieleider.
  • Alleen rijders of rijdsters die door hun resultaten aantonen dat zij thuishoren in de NO-competitie waaraan zij deelnemen, komen op de RegioNO-selectierangschikking. Als uitgangscriterium geldt daarvoor dat de rijder of rijdster in tenminste de helft van de tot aan de peildatum georganiseerde wedstrijden, is geklasseerd binnen het peloton of beter. Het bestuur van de Regio NO Marathons kan hier in individuele gevallen van afwijken in geval van calamiteiten als bijvoorbeeld een valpartij in de laatste ronden.

Zodra de precieze selectieprocedure van het landelijk reglement bekend gemaakt is en zodra de peildatums definitief zijn, zal het selectieproces op deze website verder worden ingevuld. Wat wel al duidelijk is, is dat de landelijk competitieleider voor wat betreft de selectie voor Beloften-doorstroomwedstrijden denkt aan een combinatie van twee selectiepaden: één leeftijdsonafhankelijk pad op basis van alleen de rangschikking in de tussenstand, en één op pad op basis van een maximum leeftijd in combinatie met de rangschikking. Dit om de ontwikkeling van jeugdig talent te bevorderen.