Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement marathonschaatsen regio Noord/Oost competitie 2018-2019

1. Deelnemers: Dames, Heren C-rijders en Masters met een KNSB wedstrijdlicentie. Overal waar in dit reglement sprake is van rijders of deelnemers moet ook rijdsters of deelneemsters gelezen worden. Marathonrijders met een landelijk nummer mogen aan deze wedstrijden niet deelnemen. Leden van gewestelijke selecties mogen deelnemen, dit ter beoordeling aan desbetreffende Baancontactpersoon in overleg met de regio Noord Oost. Deelnemers moeten op 1 juli 2018 minimaal 15 jaar zijn en tijdens het seizoen 16 worden.

2. Deelnemers dienen bij aanvang van de competitie te beschikken over een KNSB relatienummer; deze moet men kunnen tonen bij de inschrijving (tekenlijsten).

a. Deelname is alleen mogelijk voor de gehele competitie.

b. Na-inschrijvers voor de competitie kunnen uiterlijk tot dinsdagavond 21.00 uur voorafgaande aan de volgende wedstrijddag worden bijgeschreven.

3. De indeling van de C-groepen geschiedt door de baancommissies, waarbij de C1-groep de groep is met de snelste C-rijders.

a. De eerste 3 C-rijders van het eindklassement van de C2 promoveren het volgende seizoen naar de C1; er zijn daarnaast maximaal 3 aanwijsplaatsen.

4. De indeling van de Masters geschiedt door de baancommissies, waarbij de M1 de snelste groep is.

a. De eerste 5 in het eindklassement van de M2 promoveren naar de M1. De indeling geschiedt naar prestatie en niet naar leeftijd. De M2 is toegankelijk voor zowel dames 40+ als ook heren 40+. Wel is van toepassing; éénmaal master, altijd master.

b. Degenen die vóór 1 juli voorafgaande aan het komende seizoen 60 jaar of ouder is, mag voorgenoemde promotie weigeren. Verdere uitzondering hierop alleen in overleg met de baancontactpersoon en ter beoordeling van de commissie Regio Noord-Oost Competitie.

5. Wedstrijdpunten:

a. De puntenverdeling is als volgt: nr. 1 – 35,1 punten; nr. 3 – 31 punten; nr. 5 – 27 punten; nr. 7 – 24 punten; nr. 9 – 22 punten; nr. 2 – 33 punten; nr. 4 – 29 punten; nr. 6 – 25 punten; nr. 8 – 23 punten; enz. t/m 1 punt voor nr. 30

b. Uitloopronden worden gehonoreerd met 5 punten bonus per ronde voorsprong, tot de afsprint procedure begint.

c. In iedere wedstrijd is er een klassementsprint, bestaande uit 3 puntensprints, verdeeld over de hele wedstrijd. De resp. nummers 1-2-3-4-5 van de klassementsprint ontvangen respectievelijk 5-4-3-2-1 punt(en) voor het eindklassement. Bij een gelijk aantal punten is de laatste sprint waarin punten zijn behaald bepalend.

6. Eindklassement: voor het eindklassement gelden alle behaalde punten (over alle wedstrijden). Om voor de eindprijzen in aanmerking te komen, moet voldaan zijn aan de volgende voorwaarden:

a. Men moet minimaal 7 van de 10 wedstrijden gereden hebben;

b. De eindprijzen kunnen alleen worden afgehaald op de laatste wedstrijddag op vertoon van legitimatie van desbetreffende rijder.

7. De ronde-aantallen zijn op alle banen als volgt: Dames 50 ronden – C1 60 ronden – C2 45 ronden – M1 60 ronden – M2 45 ronden. De startvolgorde en starttijden wisselen per baan.

De intekening sluit 30 minuten voor de geplande aanvangstijd.

Aanvangstijden per baan:

Deventer Gron./Assen Enschede Heerenveen Leeuwarden
Da 17.30 uur M1 17.30 uur M2 17.30 uur C2 17.30 uur Da 17.30 uur
C2 18.20 uur M2 18.20 uur M1 18.15 uur C1 18.15 uur C1 18.20 uur
C1 19.05 uur Da 19.05 uur Da 19.05 uur Da 19.05 uur C2 19.10 uur
M2 19.55 uur C2 19.55 uur C1 19.55 uur M2 19.55 uur M1 19.55 uur
M1 20.40 uur C1 20.40 uur C2 20.45 uur M1 20.40 uur M2 20.45 uur

Let op: dweilpauzes kunnen tot enige verandering in deze starttijden leiden.

8. Staakt men de wedstrijd, dan is afmelden bij de jury van aankomst verplicht.

9. Bij alle wedstrijden moeten de deelnemers vaste beennummers dragen en de presentielijst tekenen. Het beennummer dient op beide bovenbenen te zijn bevestigd. De nummers moeten bij de 2e wedstrijd op het pak genaaid zijn, anders mag de rijder niet starten. De nummers mogen niet verkleind worden en de sponsornamen moeten zichtbaar zijn! Het is niet toegestaan de nummers te bevestigen met spelden, plakband en/of elastiek. Rijders waarvan de beennummers niet goed bevestigd zijn, worden niet in de uitslag opgenomen.

10. Deelnemers dienen een goed werkende en met een uniek nummer geregistreerde transponder te dragen. Het rijden met 2 transponders is verboden. De rijder is zelf verantwoordelijk voor het goed functioneren van de transponder. De rijder dient het been en transpondernummer op de presentielijst goed te controleren en zo nodig zelf te wijzigen op deze tekenlijst voordat deze wordt afgetekend. De transponder dient om de enkel gedragen te worden. Voldoet men niet aan voorgenoemde voorwaarden, dan kan de rijder niet in de uitslag worden opgenomen.

11. De schaatsbuizen moeten gesloten zijn en de bladeinden moeten zijn afgerond met een straal van minimaal 1 centimeter (€ 0.10 muntstuk). Steekproefsgewijs zal dit worden gecontroleerd. Rijders waarvan de schaatsen worden afgekeurd, mogen niet starten.

12. Het dragen van een goed passende volgens ASTM standaard shorttrack gecertificeerde valhelm, snijvaste handschoenen, enkelbescherming en beenbeschermers is verplicht.

13. Rijders met 2 ronden achterstand moeten direct de wedstrijd verlaten.10 ronden voor het einde van de wedstrijd sprinten de rijders met 1 ronde achterstand ten opzichte van het peloton af en worden geklasseerd. Bij het niet tijdig verlaten van de wedstrijd, ontvangt men een gele kaart.

Wat betreft maatregelen en sancties wordt het nationale reglement gevolgd (artikel 423), behalve bij artikel 423, lid 3a (Duwen en trekken; Afwijken van de rechte lijn; Hinderen van een inhalende deelnemer). Indien deze overtredingen in de laatste 5 ronden en/of bij klassements- en premiesprints plaatsvinden, vindt declassering plaats zonder het verstrekken van een gele kaart.

14. Het finishen. De winnaar rijdt exact het vooraf aangegeven aantal ronden. De procedure van afsprinten is als volgt:

a. Alle deelnemers in dezelfde ronde als het peloton krijgen de bel.

b. Bij deelnemers met één ronde voorsprong ten opzichte van het peloton, sprint het peloton 5 ronden eerder af (bel op 6). Deze procedure herhaalt zich voor elke groep van deelnemers met telkens één ronde voorsprong meer. In alle gevallen sprint het peloton dus zoveel ronden eerder af als nodig is om de leidende groep van deelnemers inclusief de winnaar exact het vooraf aangekondigde aantal ronden te kunnen laten rijden.

c. Wanneer slechts één deelnemer één of meerdere ronden voorsprong heeft ten opzichte van het peloton, sprint het peloton 2 ronden eerder af (bel op 3).

d. Wanneer slechts 1 deelnemer 1 of meerdere ronden voorsprong heeft ten opzichte van de eerstvolgende groep, sprint deze groep 2 ronden eerder af.

Fair play: Er geldt een algeheel verbod met betrekking tot hulp van achterblijvers aan koplopers op straffe van rode kaart voor hulpverlener en koploper, die hulp, naar het oordeel van de scheidsrechter, accepteert.

15. De transponderuitslag vormt, na controle van de eerste 30 rijders met de video-opname, de officieuze uitslag.

16. Een tijdens de wedstrijd door de scheidsrechter genomen beslissing kan na de wedstrijd niet worden herroepen.

17. Rijders die de tekenlijst niet getekend hebben of zich niet hebben gemeld bij de scheidsrechter, komen niet in de uitslag. Twee maal niet getekend, betekent uit de wedstrijd en niet meer starten.

18. Zij die wel tekenen, maar niet starten, moeten zich persoonlijk afmelden bij de scheidsrechter. Is dat niet het geval, dan zullen zij worden opgenomen in het scheidsrechtersrapport als ‘niet afgemeld’ en ‘niet gestart’, wat tevens een diskwalificatie tot gevolg heeft. Dit zal aan de rijder kenbaar gemaakt worden bij de eerstvolgende wedstrijd in de competitie.

19. Tegen een gele kaart kan geen bezwaar worden aangetekend. Gele kaarten blijven staan voor het volgende seizoen.

20. Alleen protesten binnen 15 minuten na de voorlopige uitslag ingediend, worden behandeld.

21. In alle overige gevallen wordt gehandeld volgens “de Nationale Wedstrijdreglementen Specifieke bepalingen Hardrijden Marathon” van de KNSB.

Selectie Masters

Selectie Masters Nederlands Kampioenschap en Nationale wedstrijden Selectie voor het KPN Nederlands Kampioenschap Kunstijs (01-01-2019 vindt plaats op basis van het tussenklassement M1 na de wedstrijd op 16 december 2018 in Groningen (Assen) van de Regio Noord Oost marathoncompetitie.

Voor een eventueel te verrijden NK Masters Natuurijs wordt dezelfde systematiek gehanteerd. Het tussenklassement M1 na de laatste wedstrijd voor de datum waarop opgave van deelnemers aan de KNSB moet worden bericht, is daarbij het uitgangspunt.

Selectie Nederlands Kampioenschap neo-senioren Selectie voor het KPN Nederlands Kampioenschap Kunstijs (01-01-2019 vindt plaats op basis van het tussenklassement C1 na de wedstrijd op 16 december 2018 in Groningen (Assen) van de Regio Noord Oost marathoncompetitie.

Er zijn 15 plaatsen beschikbaar in het seizoen 2018-2019. Van elk Gewest wordt de hoogst geklasseerde neo-senior geselecteerd door de regio Noord Oost en ingelicht door de eigen GTC Marathon. Vervolgens zal de hoogst overgebleven genoteerde neo-senior aangewezen worden als deelnemer voor het NK, ongeacht vanuit welk van de Noord Oost Gewesten deze rijder komt. Rijders die vanuit een ander Gewest komen en deelnemen aan de Noord Oost marathoncompetitie komen hiervoor niet in aanmerking!

Commissie Marathonschaatsen Regio Noord/Oost