Selectieprocedures voor landelijke wedstrijden (2021/2022)

Opmerking van de wedstrijdsecretaris: De selectieregels voor seizoen 2022/2023 zijn nog niet vastgesteld. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat deze regels niet wezenlijk zullen afwijken van de regels voor seizoen 2021/2022.

Met het rijden van Regio NO marathons kan een rijder of rijdster zich plaatsen voor het rijden van landelijke marathons, zoals de diverse nationale kampioenschappen en doorstroomwedstrijden. Als voorwaarde voor selectie geldt dat de betreffende rijder of rijdsters woonachtig is in de voedingsgebieden van de Regio Noord/Oost, dat wil zeggen in één van de KNSB-Gewesten Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel of Gelderland.

Voor wat betreft het selectieproces is het Landelijk Reglement Marathons leidend. De meest actuele versie van dit reglement kunt u hier vinden op de website van de KNSB. Echter, de vier marathoncompetities van de Regio Noord/Oost zijn opgezet op basis van niveau en niet op basis van de categorieën die in het landelijk reglement gehanteerd worden bij de selectie voor bij de nationale kampioenschappen en doorstroomwedstrijden.

In overleg met de landelijk competitieleider en in overeenstemming met het Landelijk Reglement Marathons is de selectieprocedure bij de Regio Noord/Oost daarom als volgt:

  • Alle rijders of rijdsters die voor een bepaalde landelijke wedstrijd in aanmerking komen (leeftijd, geslacht) worden geplaatst op een RegioNO-selectierangschikking.
  • De plaats op die RegioNO-selectierangschikking wordt bepaald door de positie van die rijder of rijdster in de tussenstand van de NO-competitie waaraan hij of zij deelneemt op een bepaalde peildatum, met dien verstande dat alle rijders of rijdsters in een hogere competitie, hoger gerangschikt worden dan alle rijders en rijdsters in een lagere competitie.
  • Dus alle NO-1 deelnemers gaan voor alle NO-2 deelnemers, en alle NO-2 deelnemers gaan weer voor alle NO-3 deelnemers, enzovoorts.
  • De peildatum is de datum die genoemd staat in het Landelijk Reglement Marathons en wordt vastgesteld door de landelijk competitieleider.
  • Alleen rijders of rijdsters die door hun resultaten aantonen dat zij sportief gezien thuishoren in de NO-competitie waaraan zij deelnemen, komen op de Regio NO-selectierangschikking. Als uitgangscriterium geldt daarvoor dat de rijder of rijdster in tenminste de helft van de tot aan de peildatum georganiseerde wedstrijden, is geklasseerd binnen het peloton of beter. De Werkgroep Regio Noord/Oost Marathons kan hier in individuele gevallen van afwijken bijvoorbeeld in geval van calamiteiten als een valpartij in de laatste ronden.