Aanvragen inlognummer

Met het invullen van onderstaand formulier vraag je een inlognummer aan dat je nodig heeft om mee te kunnen rijden met de Regio NO marathons. Jouw aanvraag wordt in eerste instantie beoordeeld door de wedstrijdsecretaris en door hem zo mogelijk goedgekeurd. Als hij de aanvraag niet goedkeurt, neemt de wedstrijdsecretaris sowieso contact met jou op.

De baancontactpersoon van jouw thuisbaan zoals je die u hieronder hebt opgegeven, draagt als vertegenwoordiger van de KNSB de eindverantwoordelijkheid voor jouw deelname. Hij of zij wordt na de goedkeuring van jouw aanvraag door de wedstrijdsecretaris automatisch geïnformeerd. Alleen als de baancontactpersoon achteraf bezwaar maakt (bijvoorbeeld in geval van eerder wangedrag, een schorsing of onvoldoende schaatsvermogen), wordt contact met jou opgenomen. In de praktijk gebeurt dat eigenlijk nooit.

Nadat jouw aanvraag is goedgekeurd door de wedstrijdsecretaris, kun je inloggen op onze website en kun je je inschrijven voor de Marathon Regio NO competitie. Kies bij de eerste keer inloggen voor de optie "Inlognummer of wachtwoord vergeten" om een wachtwoord in te stellen.

Gegevens die verplicht ingevoerd moeten worden, zijn gemarkeerd met een asterisk (*). Het is voldoende om òf een vast òf een mobiel nummer op te geven. Merk op dat de KNSB-licentie en de transpondercode(s) weliswaar voor de aanvraag van een inlognummer niet verplicht zijn, maar dat zij dat wel zijn voor de deelname aan de competitie. Deze gegevens kunnen nog tot in de week voor de eerste wedstrijd worden doorgegeven.

Als je vragen heeft over (de voortgang van) jouw aanvraag, stuur dan e-mail naar de wedstrijdsecretaris Eric van Dijk.

Controleer alstublieft onderstaande gegevens goed. Met name het e-mailadres is belangrijk omdat jij dat nodig hebt om een wachtwoord in te stellen.

Voorletters: *A.F.Th.
Voornaam: *Adri
Tussenvoegsel(s):van der
Achternaam: *Heijden
Geslacht: *Man Vrouw
Geboortedatum: *15-09-1951
Straatnaam: *
Huisnummer: *
Huisnummer toevoeging:
Postcode: *1234 AA
Woonplaats: *
E-mail: *joopdenuyl@pvda.nl
Telefoon: *0123-456789
Mobiel: *06-12345678
Thuisbaan: *
KNSB-licentie:10212345
Transponder-1:XX-12345
Transponder-2:XX-12345
Sponsornaam:De Trouwe Supporter
Gewenste competitie: * NO-1  NO-2  NO-3  NO-4