Werkgroep Marathonschaatsen Regio NO

De Regio NO marathon schaatscompetitie is een gezamenlijk initiatief van de KNSB-gewesten Groningen, Friesland, Drenthe en Oost (Overijssel en Gelderland). Deze regionale competitie bestaat uit tien wedstrijddagen met op elk van die wedstrijddagen vier aparte poulewedstrijden (indeling op niveau) op de ijsbanen van Deventer, Enschede, Groningen, Heerenveen en Leeuwarden.

De organisatie van de Regio NO competitie is opgedragen aan de werkgroep Marathonschaatsen Regio NO. De werkgroep bestaat uit de vijf marathon-baancontactpersonen die per ijsbaan worden aangewezen door het betreffende KNSB-Gewest. Naast deze vijf leden, zijn er nog drie technische leden (penningmeester, wedstrijdsecretaris en website beheerder).

Aansprakelijkheid

De werkgroep organiseert de afzonderlijke wedstrijden niet zelf, maar besteedt de organisatie uit aan de KNSB-baancommissies van de betreffende ijsbanen. Deze baancommissies staan onder leiding van de hierboven genoemde marathon-baancontactpersonen. De werkgroep Marathonschaatsen Regio NO heeft geen enkele jurisdictie over deze wedstrijdorganisatie; het is aan de lokale organisatie om bijvoorbeeld te beslissen over zaken als afgelastingen bij slecht weer, aangepaste veiligheidsprocedures, en dergelijke. Dientengevolge aanvaardt de werkgroep geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de (gevolgen van de) gebeurtenissen voorafgaande, tijdens of na afloop van marathonschaatswedstrijden in het kader van de Regio NO competitie.

Gegevensbescherming

De werkgroep gebruikt de website marathonschaatsenregiono.nl voor de communicatie met de rijders en rijdsters. Met behulp van het interactieve deel van deze website kunnen rijders en rijdsters zich aanmelden voor de regio competitie.

De werkgroep slaat persoonsinformatie op van rijders en rijdsters. Deze persoonsinformatie wordt uitsluitend gebruikt ten behoeve van de organisatie van de Regio NO competitie. Deze persoonsinformatie wordt niet aan derde partijen doorgegeven, noch wordt de persoonsinformatie gebruikt om diensten aan andere partijen aan te bieden. Uitzondering hierop zijn verzoeken van KNSB-organen die in het belang (kunnen) zijn voor de betrokken rijder of rijdster (zoals selectieresultaten voor landelijke wedstrijden). Niet-financiële persoonsinformatie wordt verwijderd zodra een rijder of rijdster drie achtereenvolgende seizoenen niet meer actief is geweest in de Regio NO competitie. Financiële informatie wordt bewaard zolang deze beschikbaar is op rekeningoverzichten van de bankrekening van de werkgroep.