Privacy en AVG

 Privacyverklaring  en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

Dit is de privacyverklaring van:
‘Marathonschaatsen Regio Noord/Oost’ gevestigd: Hoofdweg 152, 9421PB Bovensmilde,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59632291, hierna te noemen:

Marathonschaatsen regio noord/oost

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: info@marathonschaatsenregiono.nl.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
         
Administratie ·  Voornaam
·  Voorletter(s)
·  Tussenvoegsel
·  Achternaam
·  Straatnaam
·  Nummer
·  Postcode
·  Plaatsnaam
·  Land
·  E-mail adres
·  Telefoonnummer
·  Mobiel
·  Geboortedatum
·  Geslacht
·  Relatienummer (lic)
·  Categorie
· TranspondergegevensSponsor    (indien van toepassing)
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. ·   Wedstrijdsecretariaat

·   Baancontactpersonen
·   Boekhouder
·   Accountant
·   Belastingdienst

Het versturen van beennummers ·  Voornaam
·  Voorletter(s)
·  Tussenvoegsel
·  Achternaam
·  Straatnaam
·  Nummer
·  Postcode
·  Plaatsnaam
·  Land
·  Betaalgegevens
Uitvoering van de overeenkomst Zolang als men ingeschreven staat en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. ·   Wedstrijdsecretariaat

·   Vervoerder

·

 

Versturen digitale berichten · Voornaam
·Achternaam
·E-ailadres 
Uitvoering van de overeenkomst en het correct en soepel verlopen van de evenementen Zolang als men ingeschreven staat. ·   Wedstrijdsecretariaat

·   Baancontactpersonen

Om onze digitale dienstverlening te verbeteren ·Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)

· IP-gegevens

Toestemming Cookies worden op de website marathonschaatsenregiono.nl alleen gebruikt voor het anoniem verzamelen van website statistieken.

 

· Websitebeheerder
· Analytics tools
Plaatsen foto’s op de website ·Afbeelding met herkenbare personen Verslaglegging marathoncompetitie Zolang als men ingeschreven staat en hier geen bezwaar tegen is aangetekend. · Webmaster


Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat met de pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen voor meerdere doeleinden.
Wij gebruiken geen cookies.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Organisatie uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Organisatie met u heeft, tenzij de Organisatie wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Organisatie te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Organisatie op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Organisatie deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Organisatie hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Organisatie treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Organisatie. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Organisatie raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De Organisatie past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Organisatie raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Organisatie er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Organisatie wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke: wedstrijdsecretaris zoals vermeld op https://www.marathonschaatsenregiono.nl/wedstrijdsecretariaat/

E-mail:                       wedstrijdsecretaris@marathonschaatsenregiono.nl

Telefoonnummer:   telefoonnummer wedstrijdsecretaris zoals vermeld op

Website:                    https://www.marathonschaatsenregiono.nl/wedstrijdsecretariaat/

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt deze klacht melden op het emailadres info@marathonschaatsenregiono.nl.

Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Klik hier voor pdf bestand van de Privacyverklaring en AVG