Wijziging reglement

Beste SR’s NO en BCP’s NO en wedstrijdrijders,

Naar aanleiding van de vergadering SR NO hebben we het reglement aangepast. Artikel 13 (over declassering) en artikel 14 (over Fair Play) zijn toegevoegd.
Het verzoek aan de SR’s is, de rijders bij de start bij de eerste wedstrijd in Groningen te wijzen op deze twee toegevoegde artikelen. En ook op de site te vermelden en te plaatsen.

 

Wat betreft de Commissie Sancties NO (CSNO): hierover hebben we in het reglement geen extra artikel opgenomen. We zien (voorlopig) ook af van een extra addendum in deze. We zien deze CSNO als een commissie, die SR’s NO kan ondersteunen en/of adviseren. SR’s kunnen een beroep doen op deze commissie als zij daar behoefte toe voelen. Zo heeft deze commissie afgelopen seizoen ook gefunctioneerd. Wij stellen de gebruikelijke werkwijze voor, dat de SR bij een rode kaart of bij een tweede gele kaart binnen een jaar meteen een wedstrijd schorsing aan betreffende rijder oplegt. Een goede registratie door en communicatie met SR’s door de wedstrijdsecretaris is dan ook noodzakelijk. Voor een rode kaart kan een rijder een protestformulier invullen. Indien gewenst kan de CSNO geraadpleegd worden bij de behandeling van het protest.

Hieronder de toegevoegde artikelen

13. Wat betreft maatregelen en sancties wordt het nationale reglement gevolgd (artikel 423), behalve bij artikel 423, lid 3a (Duwen en trekken; Afwijken van de rechte lijn; Hinderen van een inhalende deelnemer). Indien deze overtredingen in de laatste 5 ronden en/of bij klassements- en premiesprints plaatsvinden, vindt declassering plaats zonder het verstrekken van een gele kaart.

14. Fair play: Er geldt een algeheel verbod met betrekking tot hulp van achterblijvers aan koplopers op straffe van rode kaart voor hulpverlener en koploper, die hulp, naar het oordeel van de scheidsrechter, accepteert.

Helaas kwam deze aanpassing te laat voor de opmaak van het informatieboekje. Deze artikelen zijn dus niet in de beschikbare informatieboekjes opgenomen.

De regio commissie